Hayer Top Billede

Hayer - den rigtige høvægt

Engagerede og omsorgsfulde hesteejere går op i deres hestes trivsel. Men som det ser ud i dag, er det besværligt at fodre ernærings- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende.

Let at veje den præcise mængde kraftfoder.

Den præcise mængde kraftfoder afvejes let og præcist med fx foderskovle. Derimod, findes der ikke et redskab, der på den samme lette måde, kan afveje stråfoder. Det betyder, at systematisk og korrekt fodring er svært at praktisere.

Stråfoder udgør for langt de fleste heste ca. 80 pct. af den daglige foderration. Upræcis afvejning betyder derfor at det let bliver et spørgsmål om over- eller underfodring. Begge dele har konsekvenser for hestes sundhed og velfærd. 

Forkert tildeling af stråfoder øger risikoen for udvikling af fedme, metabolisk syndrom (EMS), kolik og andre sundhedsmæssige følger. Upræcis fodring, kan derfor sende heste igennem et unødvendigt sygdomsforløb - ofte akkompagneret af store dyrlægeregninger. Desuden er stråfoder dyrt, og vedvarende overfodring giver derfor også en unødig stor udgift til foder.

Overfodring har også en direkte økonomisk omkostning.

Præstationsheste deltager ofte i stævner eller har andre længerevarende ophold i fremmede stalde.

For ikke at kompromittere deres præstationsevne, har de brug for korrekt afbalancerede foderplaner.

 

Men i perioderne væk fra de daglige omgivelser, kan det være svært at opretholde de vante rutiner. Det kræver derfor ekstra stor opmærksomhed og præcision omkring afvejning og tildeling af stråfoder til disse heste.   

Hayer er selvstående og tages let med rundt i stalden og til stævner.

Hayer er selvstående og tages let med rundt i stalden og til stævner. Med høvægten Hayer kan man nu i én og samme arbejdsgang afveje og fordele stråfoder. Hayer kan bidrage til at øge hestes trivsel og samtidig spare både tid og penge. Hayer klappes let sammen og medbringes som en fast del af udstyret i forbindelse med stævner og konkurrencer.

Hayer © Copyright 2014 - Patent pending